Plan zajęć

Szczegółowy plan zajęć na I semestr studiów podyplomowych (start – listopad 2022 r.) zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Patrz: harmonogram zjazdów

 

Plan zajęć na II semestr studiów podyplomowych (start edycji – marzec 2022 r.)

ZJAZDY

     DATA

                               NAZWA PRZEDMIOTU

 

  VI ZJAZD

 01.10.2022

Zarządzanie odpadami w gminie

 02.10.2022

Eko-doradztwo i edukacja ekologiczna

 

  VII ZJAZD

 15.10.2022

Innowacje proekologiczne w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego

 16.10.2022

Źródła finansowania innowacji pro środowiskowych

 

  VIII ZJAZD

 05.11.2022

 

System zarządzanie środowiskiem ISO 14000

 06.11.2022

 

  XI ZJAZD

 03.12.2022

Systemy informatyczne w gospodarce odpadami

 04.12.2022

Dokumentacja i raportowanie w zakresie gospodarki odpadami

 

  X ZJAZD

 17.12.2022

Dobre praktyki w zakresie zarządzania środowiskowego na świecie

 18.12.2022

Studium przypadku II – kontrole i kary w gospodarce odpadami

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się