Program studiów

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami”

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ogółem Forma zaliczenia
1 Zarządzanie przedsiębiorstwem 8 E
2 Zrównoważony rozwój w systemach zarządzania 8 E
3 Zagrożenia dla środowiska we współczesnej gospodarce 8 E, PZ
4 Podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 8 E
5 Gospodarka o obiegu zamkniętym 8 E, PZ
6 Wytwarzanie i klasyfikacja odpadów 8 E, PZ
7 Metody zagospodarowania odpadów 8 E
8 Recykling w gospodarce odpadami 8 E
9 System zarządzania środowiskiem ISO 14001 16 E, PZ
10 Studium przypadku I 8 PZ
11 Audyt energetyczny 8 E
12 Zarządzanie odpadami w gminie 8 E, PZ
13 Dokumentacja i raportowanie w zakresie gospodarki odpadami 8 E, PZ
14 Systemy informatyczne w gospodarce odpadami 8 E
15 Eko-doradztwo i edukacja ekologiczna 8 E, PZ
16 Innowacje proekologiczne w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego 8 E
17 Źródła finansowania innowacji pro środowiskowych 8 E, PZ
18 Dobre praktyki w zakresie zarządzania środowiskowego na świecie 8 E
19 Studium przypadku II 8 PZ
  RAZEM 160  

E – egzamin. W trakcie studiów odbędą się dwa egzaminy – po I i II semestrze.

PZ – praca zaliczeniowa. Prace zaliczeniowe należy złożyć przed końcem semestru I i II.

 

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się