ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2022/2023

REKRUTACJA TRWA

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2022

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Kandydaci na Studia Podyplomowe „Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami” muszą mieć ukończone studia wyższe (dyplom przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wymaganych opłat.

W celu zgłoszenia na studia:

  1. Prosimy przesłać informację, iż zamierzają Państwo złożyć dokumenty na studia podyplomowe na adres: spsrodowisko@sggw.edu.plBędzie to równoznaczne z wpisaniem Państwa na listę kandydatów. Następnie, do końca czerwca drogą mailową otrzymają Państwo dalsze instrukcje w zakresie procesu rekrutacji.

Studia realizowane będą w trybie zdalnym (Ms Teams), poza pierwszym zjazdem, który odbędzie się stacjonarnie na Kampusie SGGW w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2022 roku.

Czesne za Studia Podyplomowe wynosi 4200 zł przy płatności jednorazowej lub 4400 zł jeżeli płatne w dwóch ratach semestralnych

po 2200 zł.

 

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy i potrzebują faktury

1) Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (e-mail: spsrodowisko@sggw.edu.pl) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

* Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. Podanie o wystawienie faktury do pobrania (Pobierz).

2) Osoby, zainteresowane wystawieniem przez Uczelnie faktury PRO FORMA, prosimy o wypełnienie podania i przesłanie na adres mailowy sekretariatu: spsrodowisko@sggw.edu.pl. Podanie o wystawienie faktury PRO FORMA (Pobierz).

3) W celu wystawienia faktury pro forma lub faktury VAT, gdzie zarówno NABYWCĄ jak i PŁATNIKIEM ma być Instytucja/Firma należy przed uiszczeniem opłaty skontaktować się z sekretariatem studiów podyplomowych telefonicznie pod numerem: 664716177. Wymaga to uprzedniego  podpisania dwustronnej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Instytucją/Firmą a SGGW.

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się