STUDIA PODYPLOMOWE

„ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I GOSPODARKA ODPADAMI”

 

Studia Podyplomowe realizowane pod Patronatem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO)

ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2021/2022

OD KWIETNIA ROZPOCZYNAMY NABÓR NA EDYCJĘ 2021/2022 – ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami” jest przygotowanie słuchaczy studiów do pracy zawodowej w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, jak również podniesienie kwalifikacji osób pracujących w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, w firmach zajmujących się outsourcingiem usług w zakresie gospodarki odpadami, w administracji samorządowej oraz w ośrodkach badawczych i rozwojowych.

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami” jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • technik identyfikacji zagrożeń dla środowiska,
 • tworzenie raportów o wpływie działalności gospodarczej na środowisko (KOBIZE),
 • sposobów naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • przepisów krajowych i unijnych związanych z gospodarką odpadami,
 • sposobów wytwarzania i klasyfikacji odpadów,
 • metod zagospodarowywania odpadów,
 • reorganizacji procesów z modelu linearnego na cyrkularny,
 • audytów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,
 • sposobów poprawy gospodarowania odpadami,
 • sporządzania dokumentacji i raportów dotyczących gospodarki odpadami,
 • realizacji szkoleń w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • pozyskiwania źródeł finansowania innowacji pro środowiskowych,
 • pracy na stanowisku Eko-doradcy,
 • pracy na stanowisku Doradcy ds. Ochrony Środowiska,
 • pracy na stanowisku Doradcy ds. Gospodarki Odpadami.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu zarządzania środowiskiem oraz gospodarki odpadami, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa, zakłady pracy i gminy. Założeniem studiów jest, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy potrafili pomóc przedsiębiorstwom, gminom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar gospodarki odpadami oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów umożliwi m.in. prowadzenie gospodarki odpadami w gminach, przedsiębiorstwach, podjęcie pracy na stanowisku Eko-doradcy czy prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami. Otrzymają Państwo także Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Środowiskowego PN ISO 14001.

Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej. Planujemy zorganizowanie jednego lub dwóch zjazdów warsztatowych w drugim semestrze stacjonarnie.

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się