STUDIA PODYPLOMOWE

„ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I GOSPODARKA ODPADAMI”

Studia Podyplomowe realizowane przy współpracy i pod Patronatem:

     

         

ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ VII

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ MARZEC/KWIECIEŃ 2024 ROKU

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ W I POŁOWIE GRUDNIA 2023 ROKU

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami” trwają dwa  semestry i obejmują 160 godzin zajęć (10 zjazdów).

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00, w trybie zdalnym.

 
Studia skierowane są do:

  • osób pracujących bądź chcących w najbliższej przyszłości podjąć zatrudnienie w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami,
  • osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe,
  • kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności,
  • osób zainteresowanych problematyką zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami,
  • wszystkich zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji,
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, pragnących uzyskać
    nową specjalność zawodową.

Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z SGGW, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków-pracowników przedsiębiorstw oraz państwowych instytucji zajmujących się zarządzaniem środowiskiem i gospodarką odpadami.

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się