STUDIA PODYPLOMOWE

„ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I GOSPODARKA ODPADAMI”

Studia Podyplomowe realizowane pod Patronatem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO)

ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2021/2022

OD KWIETNIA ROZPOCZYNAMY NABÓR NA EDYCJĘ 2021/2022 – ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami” trwają dwa  semestry i obejmują 160 godzin zajęć (10 zjazdów).

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 8.00-16.00 i niedziele w godz. 9.00-17.00, w trybie zdalnym. Planujemy zorganizowanie jednego lub dwóch zjazdów warsztatowych w drugim semestrze stacjonarnie.

 
Studia skierowane są do:

  • osób pracujących bądź chcących w najbliższej przyszłości podjąć zatrudnienie w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami,
  • osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe,
  • kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności,
  • osób zainteresowanych problematyką zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami,
  • wszystkich zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji,
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, pragnących uzyskać
    nową specjalność zawodową.

Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z SGGW, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków-pracowników przedsiębiorstw oraz państwowych instytucji zajmujących się zarządzaniem środowiskiem i gospodarką odpadami.

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się